VERBOUWING VERSUS NIEUWBOUW

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
LIVE WEBINAR VAN DINSDAGVOORMIDDAG 10 OKTOBER 2023
VERBOUWING VERSUS NIEUWBOUW : KNELPUNTEN IN DE VASTGOEDSECTOR
Stefan Ruysschaert
 

Op de vastgoedmarkt worden naast nieuwbouw ook gerenoveerde woningen te koop aangeboden. De vraag stelt zich onder welke voorwaarden de verkoop van zo’n gerenoveerd onroerend goed kwalificeert als “nieuw”. En moet de verkoop dan gebeuren mét btw of is er sprake van een mogelijkheid (optie)? Wanneer is men “beroepsoprichter”?

Waar ligt de scheidingslijn tussen een verbouwing en een nieuwbouw?

Deze bijdrage analyseert een aantal knelpunten langs de inkomende zijde van de vastgoedmarkt (Wanneer kan een verbouwing aan 6 %?) maar ook aan de uitgaande zijde van de vastgoedmarkt (Wanneer kan de verkoop onder btw-stelsel en aan welk btw-tarief?).

De deelnemer ontvangt de uitgeschreven tekst van het boek “Verbouwen versus nieuwbouw. Knelpunten in de vastgoedsector”, uitgegeven bij maklu uitgevers.

Komen aan bod :

 • Begrip verbouwing versus nieuwbouw – notie “eerste ingebruikname”; gevolgen van de arresten Promo 54 en Kozuba
 • Wanneer kwalificeert een verbouwd gebouw als “nieuw”?
 • De bouwvergunning als bron voor het onderscheid tussen verbouwing en nieuwbouw 
 • Verkoop van een oud gebouw gevolgd door de renovatie of afbraak - heropbouw van dat gebouw. - "Nieuw" vastgoed
 • Kan bovenbouw aan 6 % btw?
 • Verbouwing na (gedeeltelijke) afbraak van het te verbouwen gebouw
 • De noties “significante omvang” en “gebouw” binnen de regeling afbraak en heropbouw aan 6 %
 • Begrip “beroepsoprichter”
 • Het keuzerecht van de bouwpromotor bij verkoop van verbouwde gebouwen : waarop baseert men zich?
 • Gevolgen van de kwalificering als verbouwing of nieuwbouw voor de btw-herzieningen
 • Verbouwing in fazen (gespreid in de tijd)Publiciteitskosten en makelaarskosten bij de (gesplitste) verkoop van onroerend goed : recht op aftrek van de btw?
 • De wederverkoop van een gebouw dat gekocht werd onder registratierecht binnen de “nieuw-termijn”
 • Verbouwing versus (ver)nieuwbouw van een bestaande woning : belang voor het toepasselijke btw-tarief
 • De notie “eindverbruiker” in het kader van verbouwingen tegen het verlaagd btw-tarief
 • Afschaffing attest bij werk in onroerende staat en nieuwe berekeningswijze van de ouderdom van de woning
 • Nieuwheidskarakter voor de toepassing van de btw – tijdstip van aftrek van de voorbelasting : casus van de dienst voorafgaande beslissingen aangaande kwalitatieve en kwantitatieve criteria
 • De 30 %-regel in het kader van de kwalificering van een verbouwing als “nieuw” gebouw : hoe berekenen?


Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën en auteur van talrijke artikelen en boeken aangaande de btw-wetgeving. Hij doceert het vak btw aan de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee).
 

PROGRAMMA :

Van 09.30 u tot 12.00 u : uiteenzetting

Van 12.00 u tot 12.30 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE
 

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De documentatie wordt in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Deze opleiding wordt door het ITAA erkend voor 3 uur permanente vorming (ons erkenningsnr. B0703/2020-01). De erkenning wordt tevens aangevraagd bij het BIV en bij de Nationale Kamer van notarissen.
 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20