AUTEURSRECHTEN ANNO 2023

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 8 NOVEMBER 2023
AUTEURSRECHTEN ANNO 2023 : WAAR BLIJFT DE FISCALE RECHTSZEKERHEID ? 
Guy Poppe

 

Sinds 1 januari 2023 werden de taxatieregels inzake auteursrechten grondig gewijzigd, waarbij niet enkel het toepassingsgebied beperkt werd, maar ook de berekeningswijze ingrijpend werd gewijzigd.  Voor 2023 geldt een overgangsregeling, die ook toepasselijk is voor zij die uitgesloten zullen worden onder het nieuwe stelsel.
 

Parallel wordt werk gemaakt van het kunstenaarsattest, dat uiterlijk eind 2023 in werking zal treden en dat op fiscaal vlak de rol van passe-partout zal vervullen.
 

In het eerste deel van de uiteenzetting bespreken we de stand van zaken. 

In het tweede deel komt de nieuwe – afwijkende – regeling voor de RSZ aan bod.

In het derde deel gaan we dieper in op de gerichte controles die de fiscus inmiddels heeft opgestart voor de afgelopen jaren. Zo stelt zich de cruciale vraag in welke mate de taxatieambtenaren mogen steunen op de talrijke criteria die de rulingcommissie (DVB) de afgelopen jaren hanteerde.

 

Zo komen o.m. de volgende vragen aan bod:

 • Wie komt nog in aanmerking na de hervorming, en wie niet?
 • Wat zijn de criteria om als een auteursrechtelijk werk te kwalificeren? 
 • Steunde de nieuwe fiscale regeling op de civielrechtelijke regelgeving in het Wetboek Economisch Recht (WER)?
 • Wat verstaan we onder het begrip “verspreiden onder het publiek”?
 • Wat zijn de nieuwe beperkingen? 
 • Hoe werkt de overgangsregeling in concreto? 
 • Wat zijn de nieuwe regels voor toepassing RSZ op auteursrechten voor werknemers?
 • Quid voor zelfstandigen?
 • Wijzigde er iets met betrekking tot de btw op auteursrechten? 
 • Hoe reageren op de vragen om inlichtingen en berichten van wijziging? 
 • Kan de fiscus criteria hanteren die de DVB de afgelopen jaren hanteerde?
 • Wat is het standpunt van de rechtspraak?
 • Blijven bestaande rulings behouden? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en documentatiebundel, met tal van voorbeelden.
 

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE
 

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
 

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 48 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen, bij de OVB en bij het BIV.