AANSPRAKELIJKHEID BOEKHOUDER

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

LIVE WEBINAR VAN MAANDNAMIDDAG 11 DECEMBER 2023
DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BOEKHOUDER :
EEN OVERSCHAT OF ONDERSCHAT RISICO ?

Guy Poppe

 

De adviesverlenende sector wordt meer en meer geplaagd door aansprakelijkheidsvorderingen, soms terecht maar soms ook pure wraakacties van klanten. Ook de cijfermatige beroepsbeoefenaar ontsnapt hieraan niet. De afgelopen jaren werden boekhoudkantoren veroordeeld wegens tekortkoming in hun adviesplicht, onder meer bij het opmaken van een financieel plan, en bij de notulering in het kader van de alarmbelprocedure. Maar dit zijn maar de topjes van de ijsberg. 

In eerste instantie onderzoeken we de algemene principes van het aansprakelijkheidsrecht, met entraal het vaak moeilijke onderscheid tussen een resultaats- en middelenverbintenis. Vervolgens toetsen we de principes aan een aantal concrete casussen, met name boekhoudverrichtingen, aangifteverplichtingen, fiscaal advies, opmaken van het financieel plan bij oprichting, de jaarrekening en haar toelichting, de verslaggeving in het vennootschapsrecht (inzonderheid belangenconflictregeling, alarmbelprocedure en liquiditeitstest) en toepassingen van de witwaswetgeving en fiscale optimalisatiestructuren. En uiteraard helpen we ook de cruciale vraag beantwoorden: hoe kan ik mij als beroepsbeoefenaar beschermen?  Volstaat een  exoneratiebeding in uw opdrachtbrief en/of algemene voorwaarden ?

Uiteraard analyseren we voor u de (beperkte) rechtspraak van de afgelopen jaren.

Tot slot gaan we kort in op een aantal – minder gekende – regelgevingen die ongetwijfeld, zoals de meldingsplicht in het kader van DAC 6 (buitenlandse fiscale structuren) en de aansprakelijkheid bij het mee helpen opzetten van fraudemechanismen.

 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod :

·       Wat is het verschil tussen een middelenverbintenis en een resultaatsverbintenis?

·       Hoe wordt dit onderscheid fiscaal vertaald?

·       Vallen adviezen onder een resultaats- dan wel middelenverbintenis?

·       Wat verstaan we onder de adviesplicht van een accountant ? En hoe ver reikt die?

·       Kan u uw aansprakelijkheid beperken tot bepaalde bedragen, bv. tot de dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar?

·       Waar dient u hiervan melding te maken: opdrachtbrief, algemene voorwaarden?

·       Wat moet u doen als er zich een mogelijk schadegeval concretiseert?

·       Wie moet wat bewijzen, en hoe dat bewijs verzamelen?  

·       Zijn er deontologische sancties mogelijk bij beroepsfouten?

·       Wat zijn de civielrechterlijke gevolgen bij een (bewezen) schadegeval?

·       Hoe moet u reageren als de klant het “onderste uit de fiscale kan” wenst, en u anders denkt?

·       Wat is de zienswijze van de rechtspraak?

·       Kan u aangevallen worden wanneer bijvoorbeeld een aangifte niet volledig geoptimaliseerd werd?

·       Hoe kan u risico’s vermijden ?

·       Kan een exoneratiebeding soelaas bieden?

·       Waar is DAX 6?

·       Hoe u beschermen tegen inbreuken van uw klanten op de witwaswetgeving?  

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus en ppt.


Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschapsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

PROGRAMMA :

Van 14.00 u tot 17.30 u : uiteenzetting

Van 17.30 u tot 18.00 u : vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE
 

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
 

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 48 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina.
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.