PROCEDEREN VOOR HET EHRM

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 24 OKTOBER 2023
PROCEDEREN VOOR HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS : EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR NIET-SPECIALISTEN
Prof. Dr. Koen Lemmens

 

Wie na het voeren van een lange procedurele strijd zijn gelijk niet kan halen voor de nationale rechtscolleges, overweegt vaak om zijn zaak voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Niet zelden verklaren burgers trouwens al aan het begin van een proces dat ze bereid zijn tot het uiterste te gaan, “desnoods tot in Straatsburg”. De weg naar Straatsburg is dus gekend.

Toch blijken vele zaken voor het EHRM uiteindelijk onontvankelijk te zijn. Het Hof wordt inderdaad overspoeld door een toevloed aan klachten, maar het merendeel wordt op puur technische ontvankelijkheidsgronden afgewezen. Dat leidt tot grote frustraties, zowel bij de verzoekers als bij het Hof. Een betere kennis van de Straatsburgse procedure zou al heel wat onheil kunnen vermijden.

Het doel van deze opleiding is om in te zoomen op de procedure voor het Hof. Wij zullen uitgebreid stilstaan bij de ontvankelijkheidsgronden, de wijzigingen die er in de toekomst aangebracht zullen worden, en het verloop van de procedure.

Deze thema’s worden bekeken vanuit het perspectief van de praktijkjurist.

O.m. volgende items komen alvast aan bod :

  •  De uitgebreide jurisdictie van het Hof
  •  De ontvankelijkheidscriteria
  •  De hulpmiddelen voor verzoekers;
  •  De impact van de voorgenomen wijzigingen op de procedure
  •  Het verloop van de procedure vanuit een praktijkstandpunt
  •  Voorlopige maatregelen (Rule 39)
  •  Enz.


Spreker : Prof. dr. Koen Lemmens is hoofddocent mensenrechten aan de KU Leuven en als advocaat gespecialiseerd in procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE
 

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
 

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 48 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : De erkenning voor 4 punten werd aangevraagd bij de OVB.