VERBOUWING VERSUS NIEUWBOUW

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
VERBOUWING VERSUS NIEUWBOUW : KNELPUNTEN IN DE VASTGOEDSECTOR
Stefan Ruysschaert
 

 

Op de vastgoedmarkt worden naast nieuwbouw ook gerenoveerde woningen te koop aangeboden. De vraag stelt zich onder welke voorwaarden de verkoop van zo’n gerenoveerd onroerend goed kwalificeert als “nieuw”. Waar ligt de scheidingslijn tussen een verbouwing en een nieuwbouw? En moet de verkoop dan gebeuren mét btw of is er sprake van een mogelijkheid (optie)? En wanneer is men “beroepsoprichter”?

Deze bijdrage analyseert een aantal knelpunten langs de inkomende zijde van de vastgoedmarkt (Wanneer kan een verbouwing aan 6 %?) maar ook aan de uitgaande zijde van de vastgoedmarkt (Wanneer kan de verkoop onder btw-stelsel en aan welk btw-tarief?).

Het onderscheid tussen een verbouwing en nieuwbouw is vooreerst van belang voor het toepasselijk btw-tarief, 6 % of 21 %. Maar daarnaast is het ook in het kader van de verkoop van gebouwen van belang te weten of het gebouw dat verkocht wordt kwalificeert als “nieuw”. Enkel nieuwbouw of verbouwde gebouwen die als “nieuw” kunnen beschouwd worden, vallen immers onder het btw-stelsel en openen mogelijks recht op aftrek van de voorbelasting. Voor bouwpromotoren die oude gebouwen verbouwen en nadien verkopen stelt zich bovendien de vraag over de gesplitste verkoop van grond en gebouwen en de hierbij relevante vraag of er sprake is van “misbruik”.

Tenslotte is het kwalificeren van een verbouwd gebouw als loutere verbouwing of als nieuwbouw relevant voor de herzieningstermijn die 5 jaar of 15 jaar bedraagt naargelang van de kwalificering.

Het begrip “nieuwbouw” na een verbouwing was in recente rechtspraak voer voor talrijke juridische discussies die een belangrijke impact hebben voor de btw-gevolgen in de Belgische vastgoedpraktijk.

 

De deelnemer ontvangt de uitgeschreven tekst van het boek “Verbouwen versus nieuwbouw. Knelpunten in de vastgoedsector”, uitgegeven bij maklu uitgevers.

Komen aan bod :

 • Begrip verbouwing versus nieuwbouw – notie “eerste ingebruikname”; gevolgen van de arresten Promo 54 en Kozuba

 • Wanneer kwalificeert een verbouwd gebouw als “nieuw”?

 • De bouwvergunning als bron voor het onderscheid tussen verbouwing en nieuwbouw 

 • Verkoop van een oud gebouw gevolgd door de renovatie of afbraak - heropbouw van dat gebouw. - "Nieuw" vastgoed

 • Kan bovenbouw aan 6 % btw?

 • Verbouwing na (gedeeltelijke) afbraak van het te verbouwen gebouw

 • De noties “significante omvang” en “gebouw” binnen de regeling afbraak en heropbouw aan 6 %

 • Begrip “beroepsoprichter”

 • Het keuzerecht van de bouwpromotor bij verkoop van verbouwde gebouwen : waarop baseert men zich?

 • Gevolgen van de kwalificering als verbouwing of nieuwbouw voor de btw-herzieningen

 • Verbouwing in fazen (gespreid in de tijd)Publiciteitskosten en makelaarskosten bij de (gesplitste) verkoop van onroerend goed : recht op aftrek van de btw?

 • De wederverkoop van een gebouw dat gekocht werd onder registratierecht binnen de “nieuw-termijn”

 • Verbouwing versus (ver)nieuwbouw van een bestaande woning : belang voor het toepasselijke btw-tarief

 • De notie “eindverbruiker” in het kader van verbouwingen tegen het verlaagd btw-tarief

 • Afschaffing attest bij werk in onroerende staat en nieuwe berekeningswijze van de ouderdom van de woning

 • Nieuwheidskarakter voor de toepassing van de btw – tijdstip van aftrek van de voorbelasting : casus van de dienst voorafgaande beslissingen aangaande kwalitatieve en kwantitatieve criteria

 • De 30 %-regel in het kader van de kwalificering van een verbouwing als “nieuw” gebouw : hoe berekenen?


Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën en auteur van talrijke artikelen en boeken aangaande de btw-wetgeving. Hij doceert het vak btw aan de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee).
 

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 16 november 2023, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.  

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina.

ACCREDITATIES : Deze opleiding wordt door het ITAA, evenals door het BIV erkend voor 3 uur permanente vorming en door de Nationale Kamer van Notarissen voor 3 punten. Advocaten kunnen, op basis van het door ons afgeleverde vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 3 punten aanvragen bij de OVB.
 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20