WAT IS FISCAAL NIEUW IN 2024 ?

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
WAT IS FISCAAL NIEUW IN 2024 ?
Guy Poppe

 

De eindejaarswetgeving heeft toch weer heel wat nieuwe wetgeving opgeleverd. In dit seminarie bespreken we alle nieuwigheden met betrekking tot de inkomstenbelastingen en indirecte belasting.

Ook gaan we in op een aantal aspecten van de autofiscaliteit, meer bepaald de actualisering van een aantal circulaires met betrekking tot de op zijn einde lopende fiscale ondersteuningsmaatregelen voor elektrische voertuigen, alsmede de taxatieregels van de auteursrechten in 2024.

Eén van de blikvangers is ongetwijfeld de nieuwe formaliteiten die moeten vervuld worden om huurgelden nog aftrekbaar te houden. Maar er is veel meer, zoals de wijzigingen aan de meerwaardenleer, de nieuwe regels voor de verhoogde fietsvergoeding, het belastingkrediet voor de fiets, het nieuwe wettelijk kader voor de aangiftetermijnen, de verzwaarde boetes voor niet-aangeven van verbouwingswerken, enz.

Ook de belangrijkste wijzigingen inzake btw komen aan bod, zoals de aangepaste regeling voor sloop en heropbouw en de btw-regeling voor zonnecelpanelen, batterijen en warmtepompen.

Ook de voor de cijferbeoefenaar relevant wijzigingen uit andere rechtstakken (boekhoudrecht, sociaal recht en economisch recht) komen aan bod. 

Onder meer de volgende vragen komen aan bod:

- Wat zijn de  nieuwe regels inzake de fiscaliteit van de fiets

- Wat is het nieuw wettelijk kader van de fietsfiscaliteit? Hoe werkt het belastingkrediet voor de fietsvergoeding? 

- Wat houdt het nieuwe belastingstelsel voor multinationals in ?

- Hoe werkt de nieuwe boeteregeling voor het niet aangeven van verbouwingswerken of van uw buitenlands onroerend goed? 

- Wat wijzigt er met betrekking tot personen ten laste? 

- Wat is de maximale creditrente op de rekening courant? 

- Hoe worden de VVA voor 2023 berekend? 

- Wat zijn de mogelijkheden van de consumptiecheque? 

- Wat wijzigt er inzake flexijobs? 

- Wat is het nieuwe tarief registratierechten bij opstal en erfpacht?

- Wat wijzigt er inzake belastingvermindering voor personen ten laste? 

- Wat wijzigt er inzake de taks tot vergoeding van de successierechten (voor vzw’s) in 2024?

- Wat zijn de regels voor de taxatie van auteursrechten anno 2024? 

- Wat zijn de nieuwe regels inzake sloop en werderopbouw anno 2024?

- Wat zijn  de aangepaste btw-tarieven inzake warmtepompen en thuisbatterijen?

- Is het zinvol om nu nog een laadpaal te installeren privé of toch maar door de vennootschap?

- Kent u het register voor werkende vennoten? 

- Wat wijzigt er inzake aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden? 

- Enz.

Dit alles wordt verwerkt in een uitgebreide, praktijkgerichte  ppt en documentatiebundel.

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan de Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht. Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 8 februari 2024, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten bij de OVB.