TERBESCHIKKINGSTELLING OF HUUR

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 3 OKTOBER 2023
TERBESCHIKKINGSTELLING VERSUS HUUR : EEN GRONDIGE ANALYSE ANNO 2023
Guy Poppe
 

In het kader van de btw-wetgeving wordt geregeld – vaak onterecht – gesproken over terbeschikkingstelling om de nadelige gevolgen van verhuur te vermijden, zoals onder meer de herziening van de btw op gedane investeringen.  In deze sessie behandelen we de terbeschikkingstelling vanuit juridisch standpunt, vanuit het oogpunt van de inkomstenbelastingen en uiteraard vanuit btw-oogpunt.
 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de civielrechtelijke verschillen tussen huur en terbeschikkingstelling?
 • Is de huurwetgeving toepasselijk, of kan men die toepasselijk maken? 
 • Wat zijn de karakteristieke elementen van een overeenkomst van terbeschikkingstelling? En wat mag ze zeker niet bevatten? 
 • Moet er steeds sprake zijn van een professioneel gebruik? 
 • Is het steeds noodzakelijk bijkomende diensten te leveren?  Wat moet hieronder worden verstaan? 
 • Hoe worden de inkomsten uit terbeschikkingstelling belast bij de genieter? 
 • Kan de terbeschikkingstelling de problematiek van huurvoordelen vermijden? 
 • Wat zijn inzake btw deaandachtspunten om niet tot een herkwalificatie in huur over te gaan?
 • Welke mogelijkheden voorziet de btw-wetgever? 
 • Wat zijn de criteria die de rechtspraak hanteert om het onderscheid tussen huur en terbeschikkingstelling te maken?
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en documentatiebundel.
 

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE
 

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
 

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 48 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina.
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.