WAARDERING VRUCHTGEBRUIK

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 5 OKTOBER 2023
WAARDERING VAN HET VRUCHTGEBRUIK
Philippe Salens
 
 
Wanneer een vennootschap het vruchtgebruik van een onroerend goed verwerft, is een correcte waardering van dat vruchtgebruik van zeer groot belang. Wordt het vruchtgebruik overgewaardeerd, dan ontstaat immers een voordeel van alle aard in hoofde van de blote eigenaar/bedrijfsleider. 
 

Alvorens de verschillende waarderingsmethodes te bespreken, bekijken we eerst de parameters (nettohuurwaarde, inflatie, actualisatievoet). Een correcte waardering van het vruchtgebruik begint immers met een correcte invulling van deze parameters. 
 

We bespreken de verschillende waarderingsmethodes (burgerlijk recht, rule of thumb – thans benchmark – van de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, formule Janssens-Ruysseveldt, DCF – model, …) en bekijken hoe deze in de fiscale rechtspraak worden beoordeeld.  
 

Verder komen een aantal bijzondere waarderingsvraagstukken aan bod:  kunnen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker samen (ver)bouwen? En zo ja, hoe kan hun aandeel in de bouwkost worden bepaald ? Hoe moet bij een verkoop van de volle eigendom de verkoopprijs verdeeld worden tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker ? Hoe kan de vergoeding die de blote eigenaar op het einde van het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker moet betalen voor de door deze laatste uitgevoerde werken, worden bepaald ?  Wat verandert er onder het nieuw goederenrecht ?  


Philippe Salens is Senior Counselor EY Tax Consultants, gecertificeerd (fiscaal) accountant, programmadirecteur Postgraduaat Vermogens- en Successieplanning (Brugge Business School) en auteur van diverse publicaties over de fiscale aspecten van onroerend goed.
 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE
 

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
 

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 48 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop boveneen deze pagina.
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.