SCHENKING VAN AANDELEN

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 25 OKTOBER 2023
SCHENKING VAN AANDELEN : NIEUWE MOGELIJKHEDEN ? OF TOCH NOG RISICOVOL ?
NIEUWE RULINGS EEN NIEUW STANDPUNT VAN VLABEL
Guy Poppe
 

De schenking van aandelen op naam is steeds onderworpen aan schenkingsrechten van 3 of 7 %. Tot 15 december 2020 hadden we nog de mogelijkheid om via een Nederlandse notaris te schenken, maar deze route is afgesloten. 
 

Inmiddels komen nieuwe ontsnappingsroutes aan de orde. Na het nieuwe goederenrecht zien sommigen toch weer mogelijkheden in de loutere overschrijving in he aandelenregister. Bovendien heeft Vlabel in twee voorafgaande beslissingen van 22 februari 2023 nieuwe mogelijkheden aangereikt via het gebruik van een maatschap. Maar zijn deze wegen veilig ? 

Wij onderzoeken voor u de mogelijkheden, en de risico’s van alle mogelijkheden.   

Volgende vragen komen onder meer aan bod:

 • Volstaat een loutere overschrijving in het aandelenregister voor een geldige overdracht? 
 • Biedt het nieuwe goederenrecht een onverwachte uitweg? 
 • Welke formaliteiten moeten vervuld zijn? 
 • Wat kunnen de gevolgen zijn? 
 • Kan de schenker de schenking herroepen? 
 • Biedt de inbreng in een maatschap een oplossing? 
 • Kan Vlabel de antimisbruikbepaling inroepen? 
 • Biedt de koop- schenking alternatieven?
 • Welke vormvereisten moeten worden nageleefd? 
 • Wat met de vermomde schenking waarbij het aankoopbedrag eerst vermomd geschonken wordt aan de koper? 
 • Biedt de inbreng in een maatschap zonder inbreng van nieuwe delen soelaas? 
 • Wat zijn de recente standpunten van Vlabel? 
 • Wat zeggen de recente rulings met betrekking tot schenking van aandelen van de familiale vennootschap?
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en documentatiebundel.

 

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschapsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE
 

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
 

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 48 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen, bij de OVB en bij het BIV.