DE EENMANS BV

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 14 NOVEMBER 2023
DE EENMANS BV  : WERKING EN VEREFFENING IN CONCRETO
Guy Poppe

 

De eenmans bv is net als de meerhoofdige bv onderworpen aan de bepalingen van hetzelfde boek 5 WVV 2019. Terecht oordeelde de wetgever dat de formaliteiten eenvoudiger kunnen in een eenhoofdige bv.  

In deze sessie onderzoeken we alle relevante verschillen inzake verslagplicht, jaarrekening en vereffening van een eenhoofdige bv.

Volgende  vragen komen onder meer aan bod :

 • Is er een verslaggevingsplicht bij inbreng vereist?
 • Welke formaliteiten moeten vervuld worden bij een belangenconflict? 
 • Moet er een jaarverslag gemaakt worden?
 • Moeten er notulen van de jaarvergadering gemaakt worden? 
 • Wat zijn de specifieke regels bij vereffening?
 • Kan een derde (enig) bestuurder zijn in een eenhoofdige bv?
 • Kunnen er meerdere bestuurders zijn in een eenhoofdige bv?
 • Moet er een aandelenregister gehouden worden?
 • Moet er statutair iets gewijzigd worden indien de bv meerhoofdig wordt?
 • Waar moet u op letten bij de redactie van de statuten?
 • Wat is het standpunt van Vlabel als een onroerend goed toegewezen wordt aan de enig aandeelhouder? 
 • Enz.


Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en documentatiebundel, met tal van modellen.

 

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE
 

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
 

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 48 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen, bij de OVB en bij het BIV.