ERFPACHT EN OPSTAL

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 9 NOVEMBER 2023
ACTUELE KNELPUNTEN IN HET ERFPACHT- EN OPSTALRECHT
Philippe Salens
 
 
Vooreerst worden de gemeenrechtelijke aspecten van het erfpacht- en opstalrecht onderzocht.  Daarbij wordt uiteraard ingegaan op het nieuw goederenrecht en wordt de nadruk gelegd op de bepalingen die ook een fiscale relevantie hebben.
 

Vervolgens worden de aspecten van de inkomstenbelasting (zowel in de privé sfeer als in de professionele sfeer), de btw en het registratierecht besproken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de fiscale gevolgen bij het (al dan niet vervroegd) tenietgaan van het erfpacht- of opstalrecht. 

 

Philippe Salens is Senior Counselor EY Tax Consultants, gecertificeerd (fiscaal) accountant, programmadirecteur Postgraduaat Vermogens- en Successieplanning (Brugge Business School) en auteur van diverse publicaties over de fiscale aspecten van onroerend goed.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE
 

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
 

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 48 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen, bij de OVB en bij het BIV.