UPDATE VZW

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGAVOND 13 NOVEMBER 2023
UPDATE VZW
Guy Poppe

 

In deze update sessie bespreken we de juridische, boekhoudkundige en fiscale actualiteit met betrekking tot VZW’s.  In het eerste deel staan we stil bij een aantal aandachtpunten bij statutenwijzigingen en vereffeningen van een VZW, het CBN advies inzake het jaarverslag in de VZW (advies nr.2021/8 van 20 mei 2021), de waarderingsregels in een VZW en de vermogensklem bij omvorming van een VZW in een CV (advies 2021/6 van 3 maart 2021). Ook voor de VZW/IVZW nadert de datum van verplichte aanpassing van de statuten aan het WVV 2019.

In het tweede deel staan we stil bij een aantal fiscale aspecten, zoals de kostenvergoeding voor vrijwilligers, de fiscale kwalificatie van een concessievergoeding, schenkingen door en van een VZW, de vrijstelling van onroerende voorheffing, rechtspersonenbelasting versus vennootschapsbelasting.  Ook alle recente rulings, rechtspraak en parlementaire vragen komen aan bod.

 

Volgende vragen / onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Waarop letten bij de aanpassing van de statuten van een vzw ?
 • Wat zijn de gevolgen als de aanpassingen niet of tijdig plaatsvinden ?
 • Kan men ontsnappen aan het verbod tot uitkering door omzetting van een VZW in een CV ?
 • Hoe en wanneer moet een VZW waarderingsregels opstellen ?
 • Kan ik een VZW omzetten in een handelsvennootschap ?
 • Kan ik een vennootschappen omzetten in een VZW ?
 • Kan ik een VZW omzetten in een stichting?
 • De vereffening van een vzw: welke procedure ?Onderscheid tussen een “kleine” en “grote” VZW?
 • Waar en onder welke vormmoet een VZW anno 2023 haar jaarrekening neerleggen ?
 • Is een jaarverslag verplicht ?
 • Hoe worden vergoedingen van een bestuurder van een VZW belast ?
 • Uit welke componenten kan eenvrijwilligersvergoeding bestaan ?
 • Wat verstaat de rechtspraak momenteel onder een “soortgelijke weldadigheidsinstelling” voor de vrijstelling van de onroerende voorheffing ?
 • Wat zijn de tarieven van schenkingsrechten voor schenkingen aan en tussen VZW’s in Vlaanderen ?
 • De taxshelter audiovisuele werken en VZW’s
 • Enz.


Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus en ppt.

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschapsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE
 

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
 

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 48 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina.
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.