DOKTERS EN FISCALE OPTIMALISATIE

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 19 DECEMBER 2023
VERSOEPELDE DEONTOLOGISCHE REGELS IN DE MEDISCHE WERELD : EINDELIJK MEER MOGELIJKHEDEN INZAKE FISCALE OPTIMALISATIE EN SUCCESSIEPLANNING !
Guy Poppe

 

De orde van geneesheren heeft lange tijd strenge standpunten gehanteerd over het gebruik van de professionele vennootschap. Denken we maar aan de strikte regels met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap en het aandeelhouderschap. Sinds enkele maanden heeft de Nationale Raad van de Orde deze strenge principes losgelaten. Als gevolg daarvan zijn tal van nieuwe mogelijkheden ontstaan inzake successieplanning voor geneesheren.

Wij onderzoeken in eerste instantie wat het fel versoepelde standpunt inzake het gebruik van een professionele vennootschap inhoudt, om vervolgens te toetsen welke (nieuwe) mogelijkheden er ontstaan inzake successieplanning en/of fiscale optimalisatie.

 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod :

·       Wat zijn de huidige regels met betrekking tot statuten en statutenwijziging voor een doktersvennootschap?

·       Moeten alle aandeelhouders van een doktersvennootschap geneesheren zijn?

·       Kan een middelenvennootschap met niet-geneesheren als bestuurder/aandeelhouder in de medische sector?

·       Wie kan bestuurder/zaakvoerder zijn in een doktersvennootschap?

·       Kan een aandeelhouder-geneesheer zijn aandelen schenken met voorbehoud van vruchtgebruik aan zijn (klein)kinderen?

·       Kan de echtgenote/echtgenoot een actieve rol spelen in een doktersvennootschap?

·       Kunnen de aandelen van een doktersvennootschap geschonken/vererfd worden onder de Vlaamse regeling van de familiale vennootschap?

·       Kan een onroerendgoedactiviteit in het voorwerp van een doktersvennootschap opgenomen worden?

·       Mag een doktersvennootschap privé onroerendgoed in zijn vennootschap onderbrengen ?  Is het fiscaal nog aan te bevelen?  

·       Kunnen de kinderen van een geneesheer aandeelhouder worden?

·       Kunnen aandelen van een doktersvennootschap verkocht c.q. ingebracht worden in een holdingvennootschap?

·       Wanneer zijn de aandelen van een doktersvennootschap overdraagbaar?

·       Kan een doktersvennootschap omgevormd worden tot een commerciële vennootschap?

·       Welke statutaire aanpassingen zijn vereist om optimale vrijheid te hebben?

·       Wat zijn de gevolgen naar het huwelijksvermogensrecht?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide documentatiebundel en ppt.

 

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschapsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE
 

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
 

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 48 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina.
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.