ACTUA SUCCESSIEPLANNING

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 18 JUNI 2024
ACTUA ERFRECHT EN SUCCESSIEPLANNING
Prof. Bart Chiau

 


Als u zelf niets onderneemt, dan geldt het wettelijk erfrecht en wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Deze regels zijn verouderd en zijn gefocust op een klassieke situatie van een gehuwd koppel met kinderen. Dit is echter niet meer de maatschappelijke realiteit. Denk maar aan samenwonenden, singles, nieuw samengestelde gezinnen… Zij moeten actie ondernemen en hun nalatenschap zelf in handen nemen.

Meer en meer mensen denken nu al aan de voorbereiding van hun erfenis en wensen reeds concrete actie hierin te ondernemen. Ze zijn op zoek naar een adequate successieplanning. Successieplanning is dan ook meer dan belastingen besparen. Het gaat in de eerste plaats om voorzorg en bescherming. Maar ook om hoe men met enkele eenvoudige basistechnieken flink kan besparen op schenk- en erfbelasting. Deze technieken toetsen we af aan de antimisbruikbepaling.

Tijdens dit seminarie bespreken we de nieuwigheden op vlak van erfrecht en successieplanning. De impact van nieuwe maatregelen op het vlak van de verschuldigde erfbelasting, wordt o.a. aan de hand van concrete voorbeelden uitgelegd. 

Er worden tips & tricks gegeven om de factuur van de erfbelasting te verminderen. 
Ook recente Vlabel standpunten worden besproken.

Onder andere volgende thema’s komen aan bod:

 • Wettelijk erfrecht vandaag

 • Vruchtgebruik en blote eigendom

 • Schenking

 • Testament

 • Huwelijkscontract

 • Levensverzekering

 • Reservataire erfgenamen

 • Beding van aanwas

 • Erfovereenkomst

 • Zorgvolmacht

 • Schenk- en erfbelasting

 • Samenlevingsvormen

 • Huwelijksvermogensrecht

 • Successieplanning

 • Vlabel-standpunten

 • Recente wijzigingen op het vlak van erfrecht en erfbelasting

 • Enz.

Bart Chiau is als professor verbonden aan UGent en doceert aan de Faculteit Economie volgende opleidingsonderdelen : Fiscaliteit van de Financiële Producten, Levensverzekeringen, Verzekeringsmanagement en Persoonlijke Financiële Planning. Als senior expert is hij werkzaam bij NN Insurance.

Hij is auteur van diverse uitgaven rond fiscaliteit, sociale zekerheid, verzekeringen, erfrecht, vermogens- en succesieplanning. Daarnaast geeft hij regelmatig seminaries in deze materies. 


PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie


LOCATIE :
 ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.


DEELNAMEPRIJS :
 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de documentatie.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)


INSCHRIJVINGEN :
 via de knop bovenaan deze pagina


ANNULERINGSVOORWAARDEN :
 iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.


ACCREDITATIES :
Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.