HUWEN OF SAMENWONEN

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 16 APRIL 2024
HUWEN OF SAMENWONEN : EEN UPDATE
Prof. Bart Chiau

 

In dit seminarie worden de verschillende samenlevingsvormen (feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en huwen) met elkaar vergeleken. Aan welke formaliteiten moet men voldoen? Wat zijn de rechten en plichten van de partners? Hoe wordt de samenwoning beëindigd? Wat zijn de voor- en nadelen van elke samenlevingsvorm? Waarop moet je letten? 

Volgende thema’s komen aan bod: huren, kopen, lenen, beleggen, belastingen, verzekeringen, pensioen, sociale zekerheid en erfrecht. 

Tijdens dit seminarie krijgt u eerst een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk, fiscaal en sociaal vlak.

Het is heel belangrijk te weten wat er zal gebeuren bij het overlijden van een van de partners, maar ook bij een echtscheiding of relatiebreuk. 

Aan de hand van voorbeelden wordt op een duidelijke en begrijpelijke manier een antwoord geboden op alle praktische vragen met betrekking tot de samenlevingsvormen.

Het doel van dit seminarie is u inzicht te geven in de verschillen tussen de mogelijke samenlevingsvormen (huwen, wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen) en dit vanuit de diverse invalshoeken die daarbij belang hebben.

Het vernieuwde erfrecht, de erfbelasting en het huwelijksvermogensrecht wordten bekeken in het kader van de verschillende samenlevingsvormen.

U krijgt o.a. een antwoord op volgende vragen:

 • Is samenwonen populairder dan trouwen?

 • Wat als mijn partner zijn lening niet terugbetaald? Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn partner?

 • Is het fiscaal voordeliger om gehuwd te zijn?

 • Wanneer heb ik recht op een overlevingspensioen van mijn partner?

 • Hoe kan ik de gezinswoning beschermen voor mijn partner?

 • Hoe kan ik mijn stiefkinderen beschermen?

 • Is het beter om te trouwen als er kinderen komen?

 • Hoe koop ik best samen met mijn partner een woning?

 • Kan ik mijn partner fiscaal ten laste nemen?

 • Is het beter voor de belastingen om wettelijk te gaan samenwonen?

 • Hoe maak ik een samenlevingscontract?

 • Wat kan ik opnemen in mijn huwelijkscontract?

 • Heb ik recht op een deel van de groepsverzekering van mijn ex?

 • Enz.

Bart Chiau is als professor verbonden aan UGent en doceert aan de Faculteit Economie volgende opleidingsonderdelen : Fiscaliteit van de Financiële Producten, Levensverzekeringen, Verzekeringsmanagement en Persoonlijke Financiële Planning. Als senior expert is hij werkzaam bij NN Insurance.

Hij is auteur van diverse uitgaven rond fiscaliteit, sociale zekerheid, verzekeringen, erfrecht, vermogens- en succesieplanning. Daarnaast geeft hij regelmatig seminaries in deze materies. 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE


Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de documentatie.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB en bij de Nationale Kamer van Notarissen.