KOPEN IN ONVERDEELDHEID

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGAVOND 4 MAART 2024

KOPEN IN ONVERDEELDHEID : NOG ZINVOL ?

Guy Poppe

 


Het kopen in onverdeeldheid tussen een vennootschap en een of meerdere natuurlijke personen, werd jarenlang aanbevolen als een ideale werkwijze om middels het verdeelrecht optimaal te schuiven tussen de partijen.

Een aantal jaren geleden beperkte de rechtspraak echter deze optimalisatietechniek, eerst op federaal niveau en nadien ook in het Vlaamse Gewest. Inmiddels is de rechtspraak van de hogere rechtscolleges aan zet. Wij onderzoeken wat heden nog mogelijk is.  

Tevens wordt ook stilgestaan bij de aspecten inzake inkomstenbelastingen, onder meer wat betreft de afschrijvingen en de meer/minderwaarden bij verkoop en de boekhoudkundige verwerking ervan. 

Volgende items komen (onder meer) aan bod: 

- Wanneer speelt het verdeelrecht? 

- Geldt het ook tussen vennootschappen? 

- Wat zijn de tarieven in de diverse gewesten? 

- Wat is het standpunt van Vlabel?

- Kan vruchtgebruik met blote eigendom gecombineerd worden? 

- Quid inzake aankoop in vruchtgebruik? 

- Moeten de afschrijvingen beperkt worden? 

- Hoe boekhoudkundig verwerken? 

- Quid inzake de meerwaardenleer bij verkoop van het onroerend goed (beroepsmatig en niet beroepsmatig gebruik)? 

- Enz.


Dit alles wordt uitgewerkt in een uitgebreide ppt en praktijkgerichte fulltext syllabus. Deze opleiding is zowel gericht op juristen als op de cijfermatige beroepsbeoefenaars.

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan de Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht. Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 20.30 u : uiteenzetting

Van 20.30 u tot 21.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 3 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen voor 3 punten bij de OVB.