PATRIMONIUMTAKS VZW

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 6 MAART 2024
DE PATRIMONIUMTAKS VOOR VZW’s NA DE INGRIJPENDE WIJZIGINGEN SEDERT 1 JANUARI 2024
Guy Poppe

De vzw’s en stichtingen zijn reeds sinds mensenheugenis onderworpen aan een jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten op hun vermogen. De wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2024, heeft de regels gewijzigd en de tarieven stevig verhoogd door er een progressieve heffing van te maken (meer bepaald een verhoging van 0,17 naar 0,45 %). Deze wijziging heeft tot veel politiek gekrakeel geleid en zelfs tot het instellen van de belangenconflictprocedure door de Waalse gemeenschapsraad. Uiteindelijk werd de wet alsnog op de valreep goedgekeurd.

Als gevolg daarvan zijn tal van uitzonderingen tot stand gekomen in de tarieven.  

Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de reeds jarenlang aangekondigde aangifteprocedure te moderniseren.  

Dus de hoogste tijd voor een grondige analyse van de  werkingsregels, zoals zij toepasselijk zijn sinds 1 januari 2024.

Volgende vragen/items komen onder meer aan bod:

- Wat zijn de nieuwe (progressieve) tarieven?

- Voor welke sectoren geldt een lager tarief?

- Wie is vrijgesteld van de taks? 

- Welke goederen vallen onder de heffingsgrondslag? 

- Blijft de de minimis-regel van 25.000 euro toepasselijk?

- Blijft het onderscheid tussen werkingsmiddelen en beleggingen

voortbestaan?

- Maken ook buitenlandse onroerende goederen deel uit van de

heffingsgrondslag?  

- Op welke grondslag worden de percentages berekend? 

- Vanaf wanneer zijn de verhoogde tarieven toepasselijk?

- Hoe ziet de nieuwe aangifteplicht er uit?  

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus en ppt.

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan de Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht. Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten bij de OVB.