UPDATE EN AANGIFTE PB AJ 2024

€ 235,95
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

LIVE WEBINAR VAN VRIJDAGVOORMIDDAG 3 MEI 2024
UPDATE EN AANGIFTE PERSONENBELASTING AJ 2024
Met inbegrip van het handboek "Belastinggids 2024"
Pieter Debbaut

 

Op het einde van deze opleiding hebt u als deelnemer een volledig overzicht van de nieuwigheden in de aangifte van de personenbelasting AJ 2024.

Ook alle fiscale nieuwigheden voor AJ 2025 komen aan bod, zoals o.m. de afschaffing van het voordeel langetermijnsparen voor kapitaalaflossingen van leningen voor een niet-eigen woning, de nieuwe regeling voor flexi-jobs, de fietsvergoeding, enz.

Als deelnemer kunt u voor uw cliënten een aangifte optimaal invullen en de aanslag/berekening toelichten, alsook advies geven over de nieuwe fiscale maatregelen.

Voorkennis/ervaring inzake fiscaliteit is wel noodzakelijk.

Het handboek “Belastinggids 2024” (Uitgeverij Pelckmans) is in de deelnameprijs inbegrepen.

 

PROGRAMMA :

O.m. volgende thema’s komen aan bod :

    Woonkredieten en levensverzekering : de correcte aangifte voor AJ 2024

    Een stand van zaken aangaancde de gewijzigde indieningstermijnen en het (elektronische) voorstel van vereenvoudigde aangifte

    De wijzigingen in de gezinsfiscaliteit (o.a. nettobestaansmiddelen van kinderen ten laste)

    De bijkomende verplichtingen bij de aftrek van de huur van een beroepsmatig gebruikt onroerend goed

    De hervorming van de aftrek voor autokosten en de fiscale voordelen voor het plaatsen van laadpalen

    De nieuwe regeliong voor auteursrechten

    Enz. Enz. Enz.

 

Pieter Debbaut is eindredacteur en auteur Belastinggids (Uitgeverij Pelckmans), 

Professor aan de Fiscale Hogeschool en de KULeuven (personenbelasting),

Docent aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen (Postgraduaat Tax & Accountancy) en gastspreker voor o.m. de KBC, DVV, Belfius, P&V, Vivium …

Auteur van fiscale artikels voor o.a. Praktijkboek Directe Belastingen (Uitgeverij Wolters-Kluwer ism FHS), Fiscale actualiteit, Knack/Trends/Moneytalk …

 

UURREGELING :

Van 09:00 u tot 12:00 u : uiteenzetting

Van 12:00 u tot 13:00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

 

DEELNAMEPRIJS : 195,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en het handboek “Belastinggids 2024”, uitgegeven bij Pelckmans.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336) 

 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina. 

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding. 

 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.