VEREFFENING VENNOOTSCHAP : FISCALE ASPECTEN

€ 199,65
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 20 JUNI 2024
VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : DE FISCALE ASPECTEN
Guy Poppe

 

In deze sessie gaan we dieper in op een aantal topics om een vereffening fiscaal te optimaliseren. Want een slechte timing, zeker bij een zogenaamde “ééndagsvereffening” kan veel geld kosten….  We stippelen voor u de ideale timing uit voor zowel de ontbinding gevolgd door vereffening, als voor de “ééndagsvereffening”. Ook het recente advies van het CBN 2024/3 van 26 februari 2024 met betrekking tot de gevolgen van niet-uitgedrukte meerwaarden bij ontbinding, komt uitvoerig aan bod. 

O.m. volgende vragen worden behandeld :  

·       Wat gebeurt er met een debetstand rekening-courant?

·       Wanneer moet een meerwaarde op activa uitgedrukt worden : in de staat van actief en passief of de balans op datum van ontbinding?  

·       Wat is het standpunt van het CBN daarover? 

·       Hoe ziet de ideale timing eruit bij een ééndagsvereffening?

·       Kan men nog liquidatiereserve aanleggen op de balans op de vereffeningsdatum?

·       Is het zinvol activa voor de ontbinding uit de vennootschap te halen? 

·       Speelt de procedure tegenstrijdige belangen wanneer bestuurders/vereffenaars onroerende goederen terugnemen uit de vennootschap? 

·       Wat zijn de gevolgen van de kwijtschelding van een debetstand rekening-courant? 

·       Welke aangiftes en jaarrekeningen moeten worden opgesteld en ingediend? 

·       Is een aangifte roerende voorheffing verplicht? 

·       Wie is verantwoordelijk voor de fiscale verplichtingen bij een ééndagsvereffening?

 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en syllabus/documentatiebundel.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Momenteel zelfstandig jurist. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en auteur van een groot aantal fiscale en vennootschapsrechtelijke artikelen. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : vraagstelling en discussie

De opleiding blijft nadien on demand beschikbaar

 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 48 u later ontvangt u dan een andere link, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.DEELNAMEPRIJS : 165,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan de pagina.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.
 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.