STATUUT VAN DE KUNSTENAAR

€ 199,65
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGNAMIDDAG 12 SEPTEMBER 2024
HET SOCIAAL EN FISCAAL STATUUT VAN DE KUNSTENAAR
Guy Poppe

Sinds 1 januari 2024  is er een nieuw sociaal – arbeidsrechtelijk statuut uitgewerkt voor de kunstenaar  via het kunstenaarsattest, met een aantal fiscale uitlopers.  Zo is het kunstenaarsattest  ook een passe- partout voor de sinds 2023 aangepaste fiscale regeling voor auteursrechten.

In het eerste deel van de uiteenzetting bespreken we het sociale en fiscale kader van de kunstenaar, en hoe in concreto het kunstenaarsattest kan worden verkregen.

In het tweede deel onderzoeken we in welke mate een kunstenaar nog gebruik kan maken van de auteursrechtelijke regeling via het kunstenaarsattest, en of dit attest een noodzakelijke voorwaarde is.

Tot slot onderzoeken we ook de btw aspecten van de kunstenaar.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod : 

Wie is kunstenaar? 

Hoe en waar kan het kunstenaarsattest aangevraagd worden?

Hoe lang is de looptijd van het kunstenaarsattest?

Wat zijn de voordelen gekoppeld aan het kunstenaarsattest?

Wat is het sociaal statuut van de kunstenaar? 

Op welke vergoedingen heeft hij recht?

Wat is het fiscaal statuut van de kunstenaar? 

Wat kwam in de plaats van de forfaitaire kostenvergoeding  voor kunstenaars? 

Onder welke omstandigheden kan een kunstenaar gebruik maken van het fiscaal gunstregime voor auteursrechtelijke vergoedingen?

Is een kunstenaarsattest een voorwaarde sine qua non? 

Hoe worden de opbrengsten van kunstwerken belast? 

Is een kunstenaar een btw-belastingplichtige? 

Wat is het btw-tarief op kunstwerken? 

Enz.

Dit alles wordt uitgewerkt in een uitgebreide ppt en documentatiebundel. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Momenteel zelfstandig jurist. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en auteur van een groot aantal fiscale en vennootschapsrechtelijke artikelen. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties.

PROGRAMMA :

Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting

Van 17.00 u tot 18.00 u : vraagstelling en discussie

De opleiding blijft nadien on demand beschikbaar

 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 165,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan de pagina

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.