UITBRENG ONROEREND GOED

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 6 JUNI 2024
HET ONTTREKKEN VAN ONROEREND GOED AAN EEN VENNOOTSCHAP
Philippe Salens

 

In tegenstelling tot de inbreng wordt de uitbreng niet wettelijk gedefinieerd.  In de praktijk verwijst een uitbreng naar de overdracht van een vermogensbestanddeel door een vennootschap aan haar aandeelhouders De uitbreng is dan ook een vlag die vele ladingen dekt. Tijdens het seminarie bespreken we de overdracht van een onroerend goed via een overeenkomst onder bezwarende titel (koop, verdeling), via een besluit (ontbinding/vereffening, terugbetaling inbreng / kapitaalvermindering, dividend) en tenslotte van rechtswege (door natrekking). Na het gemeenrechtelijk karakter te hebben geanalyseerd bekijken we de boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.   Wat de fiscale behandeling betreft besteden we telkens aandacht aan zowel de inkomstenbelasting, de btw als het registratierecht.  

Onder meer volgende vragen zullen beantwoord worden:

  • Moeten latente meerwaarden altijd boekhoudkundig uitgedrukt worden?
  • Zijn de latente meerwaarden belastbaar in de vennootschapsbelasting?
  • Zo ja, kan een liquidatiereserve aangelegd worden? 
  • Wat met de roerende voorheffing?
  • Kan een uitbreng onderworpen worden aan de btw? 
  • Moet de afgetrokken btw herzien worden bij een uitbreng?
  • Is het verkooprecht verschuldigd op een uitbreng?
  • Moet steeds de volle eigendom uitgebracht worden of kan de vennootschap een tijdelijk zakelijk gebruiksrecht voorbehouden? 
  • Enz.

 

Een en ander wordt toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.  

 

Philippe Salens is Senior Counselor EY Tax Consultants en programmadirecteur van het postgraduaat Vermogens- en successieplanning aan de Brugge Business School.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.