WINSTUITKERINGEN

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
ON DEMAND WEBINAR
WINSTUITKERINGEN AAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING : NIEUWE OPPORTUNITEITEN EN VALKUILEN
Guy Poppe

De afgelopen maanden zijn tal van parlementaire vragen en rulings gepubliceerd die de toepassing van de liquidatiereserve en de VVPRbis preciseren. Zo is er eindelijk duidelijkheid over de toepassing van de VVPRbis in de VOF en CommV, terwijl ook een asymmetrische winstverdeling blijkbaar geen probleem vormt voor de toepassing van de liquidatiereserves

Dus hoog tijd om even alle regels én uitzonderingen even toe te lichten. 

In het eerste deel van de uiteenzetting analyseren we voor u de VVPRbis-regeling, met bijzondere aandacht voor de vele parlementaire vragen.  

In het tweede deel analyseren we een aantal topics met betrekking tot de toepassing van de liquidatiereserve, zoals de recente rulings die een asymmetrische winstverdeling toestaan, en de optimalisatie van de liquidatiereserve in het kader van een vereffening van een vennootschap.

Ook de vennootschapsrechtelijke aspecten worden kort behandeld, meer bepaald in welke omstandigheden dividenden kunnen teruggevorderd worden, en de aansprakelijkheid van de bestuurders en cijfermatige beroepsbeoefenaar terzake.

 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de regels inzake de volstortingsverplichting in de VVPRbis-regeling? 
 • Wat is het lot voor bvba’s die in het kader van de omzetting naar bv, opteerden om hun kapitaal te verminderen ten belope van het niet volgestorte gedeelte van de inbreng?
 • Moet u steeds tot de AV na het derde boekjaar na inbreng wachten om uit te keren aan 15 %? 
 • Kan een uitkering van een VVPR-dividend ook bij tussentijds of interimdividend? 
 • Hoe werkt de VVPRbis-regeling bij VOF’s en CommV’s die voor 1 mei 2019 werden opgericht? 
 • Hoe definieert de wetgever het begrip “preferent dividend”? 
 • Hoe luiden de aangepaste anti-misbruikbepalingen?
 • Kan de successieplanning een hinderpaal zijn voor de VVPRbis-regeling?
 • Kan de fiscus de antimisbruikbepaling inroepen indien u start met een lage inbreng in geld, en de vennootschap vervolgens de eenmanszaak koopt? 
 • Hoe wordt de vijfjarige termijn berekend indien de afsluitingsdatum van het boekjaar werd gewijzigd? 
 • Kan een liquidatiereservedividend uitgekeerd worden door een buitengewone algemene vergadering?
 • Kunnen we in vereffening alsnog een liquidatiereserve uitkeren, en wat zijn de aandachtspunten?
 • Aanvaardt de fiscus een asymmetrische winstverdeling bij gemengd aandeelhouderschap (natuurlijke personen en rechtspersonen-aandeelhouders)?  
 • Wat verstaan we onder een asymmetrische winstverdeling ? 
 • Samenloop tax shelter audiovisuele werken en liquidatiereserve : wat is de berekeningsgrondslag voor de liquidatiereserve? 
 • Kan een dividenduitkering in natura onder de liquidatiereserveregeling sorteren? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en documentatiebundel.

 

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschapsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 13 september 2023, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336).

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan de pagina.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming en door het BIV voor 3 uur. Advocaten kunnen gratis de individuele erkenning aanvragen bij de OVB voor 4 punten.