OMZETTING VENNOOTSCHAPPEN

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
WEBINAR ON DEMAND
OMZETTING VAN VENNOOTSCHAPPEN ANNO 2023
Guy Poppe
 


Het WVV schaft een aantal vennootschapsvormen af, waardoor een keuze moet gemaakt worden voor een andere rechtsvorm. De omzetting (voorheen omvorming) is gebonden aan een aantal formaliteiten, die opgenomen werden in Boek 14 van het WVV.  

We onderzoeken voor u in welke gevallen er sprake is van een omzetting, en welke procedure moet worden gevolgd. Alle mogelijke vormen van omzetting komen aan bod, ook deze tussen vennootschappen en verenigingen. 

Ook de specifieke gevolgen en aandachtspunten bij de omzetting van een VOF of CommV in een BV komen uitvoerig aan bod, net zoals de fiscale gevolgen van de omzetting

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Is de overgang van CVBA naar BV een omzetting?
 • Welke formaliteiten moeten vervuld worden bij de omzetting van een CommV in een NV?  
 • Welke formaliteiten dienen vervuld te worden bij de omzetting van een VOF naar een CommV en omgekeerd?  
 • Is de tussenkomst van een notaris steeds vereist?  
 • In welke gevallen is de tussenkomst van een bedrijfsrevisor vereist? 
 • Moet een omzetting van VOF naar CommV bij authentieke akte gebeuren?
 • Kan ik een NV omvormen naar een VZW? En omgekeerd?
 • Kan men de hoofdelijke aansprakelijkheid van een VOF uitsluiten door omzetting in een BV?
 • Wat gebeurt er met de landbouwvennootschap na 31 december 2023?  
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van een omzetting?  
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en documentatiebundel, met tal van modellen.

 

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan de Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht. Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 
 

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 20 september 2023, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.