WAARDERING VRUCHTGEBRUIK

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
WAARDERING VAN HET VRUCHTGEBRUIK
Philippe Salens

Wanneer een vennootschap het vruchtgebruik van een onroerend goed verwerft, is een correcte waardering van dat vruchtgebruik van zeer groot belang.   Wordt het vruchtgebruik overgewaardeerd, dan ontstaat immers een voordeel van alle aard in hoofde van de blote eigenaar / bedrijfsleider.

Alvorens de verschillende waarderingsmethodes te bespreken, bekijken we eerst de parameters (nettohuurwaarde, inflatie, actualisatievoet).  Een correcte waardering van het vruchtgebruik begint immers met een correcte invulling van deze parameter.

We bespreken de verschillende waarderingsmethodes (burgerlijk recht, rule of thumb – thans benchmark – van de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, formule Janssens-Ruysseveldt, DCF – model, …) en bekijken hoe deze in de fiscale rechtspraak worden beoordeeld.

In dit verband analyseren we uiteraard ook de eerste fiscale rechtspraak in dossiers waarin de belastingadministratie het vruchtgebruik waardeerde op basis van de rule of thumb.

We gaan dieper in op de vraag of bij de waardering van het vruchtgebruik het rendement van de blote eigenaar ook relevant is (zoals de Dienst voor voorafgaande beslissingen in fiscale zaken en bepaalde commentatoren voorhouden).   We beantwoorden deze vraag niet enkel vanuit een financieel economisch oogpunt, maar tevens vanuit een juridisch oogpunt (at arm’s length – principe, wettelijke specialiteit, bestuurdersaansprakelijkheid, leerstuk van de corporate opportunities, misbruik van vennootschapsgoederen).

Aan de hand van cijfervoorbeelden tonen we aan dat de waardering van het vruchtgebruik op basis van de rule of thumb leidt tot een onderwaardering van het vruchtgebruik. 

Verder komen een aantal bijzondere waarderingsvraagstukken aan bod:  kunnen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker samen (ver)bouwen? En zo ja, hoe kan hun aandeel in de bouwkost worden bepaald?  Hoe moet bij een verkoop van de volle eigendom de verkoopprijs verdeeld worden tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker?   Hoe kan de vergoeding die de blote eigenaar op het einde van het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker moet betalen voor de door deze laatste uitgevoerde werken worden bepaald?  Wat verandert er onder het nieuw goederenrecht? 


Philippe Salens is Senior Counselor EY Tax Consultants, gecertificeerd (fiscaal) accountant, programmadirecteur Postgraduaat Vermogens- en Successieplanning (Brugge Business School) en auteur van diverse publicaties over de fiscale aspecten van onroerend goed.
 

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 28 november 2023, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop boveneen deze pagina.
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming, door het BIV voor 3 uur en door de Nationale Kamer van notarissen voor 4 punten. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.