SCHENKING VAN AANDELEN

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
ON DEMAND WEBINAR
SCHENKING VAN AANDELEN : NIEUWE MOGELIJKHEDEN ? OF TOCH NOG RISICOVOL ?
NIEUWE RULINGS EN EEN NIEUW STANDPUNT VAN VLABEL
Guy Poppe
 

De schenking van aandelen op naam is steeds onderworpen aan schenkingsrechten van 3 of 7 %. Tot 15 december 2020 hadden we nog de mogelijkheid om via een Nederlandse notaris te schenken, maar deze route is afgesloten. 
 

Inmiddels komen nieuwe ontsnappingsroutes aan de orde. Na het nieuwe goederenrecht zien sommigen toch weer mogelijkheden in de loutere overschrijving in he aandelenregister. Bovendien heeft Vlabel in twee voorafgaande beslissingen van 22 februari 2023 nieuwe mogelijkheden aangereikt via het gebruik van een maatschap. Maar zijn deze wegen veilig ? 

Wij onderzoeken voor u de mogelijkheden, en de risico’s van alle mogelijkheden.   

Volgende vragen komen onder meer aan bod:

 • Volstaat een loutere overschrijving in het aandelenregister voor een geldige overdracht? 
 • Biedt het nieuwe goederenrecht een onverwachte uitweg? 
 • Welke formaliteiten moeten vervuld zijn? 
 • Wat kunnen de gevolgen zijn? 
 • Kan de schenker de schenking herroepen? 
 • Biedt de inbreng in een maatschap een oplossing? 
 • Kan Vlabel de antimisbruikbepaling inroepen? 
 • Biedt de koop- schenking alternatieven?
 • Welke vormvereisten moeten worden nageleefd? 
 • Wat met de vermomde schenking waarbij het aankoopbedrag eerst vermomd geschonken wordt aan de koper? 
 • Biedt de inbreng in een maatschap zonder inbreng van nieuwe delen soelaas? 
 • Wat zijn de recente standpunten van Vlabel? 
 • Wat zeggen de recente rulings met betrekking tot schenking van aandelen van de familiale vennootschap?
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en documentatiebundel.

 

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschapsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 25 oktober 2023, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina.
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming en door de Nationale Kamer van notarissen voor 4 punten. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.