DE EENMANS BV

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
ON DEMAND WEBINAR
DE EENMANS BV  : WERKING EN VEREFFENING IN CONCRETO
Guy Poppe

 

De eenmans bv is net als de meerhoofdige bv onderworpen aan de bepalingen van hetzelfde boek 5 WVV 2019. Terecht oordeelde de wetgever dat de formaliteiten eenvoudiger kunnen in een eenhoofdige bv.  

In deze sessie onderzoeken we alle relevante verschillen inzake verslagplicht, jaarrekening en vereffening van een eenhoofdige bv.

Volgende  vragen komen onder meer aan bod :

 • Is er een verslaggevingsplicht bij inbreng vereist?
 • Welke formaliteiten moeten vervuld worden bij een belangenconflict? 
 • Moet er een jaarverslag gemaakt worden?
 • Moeten er notulen van de jaarvergadering gemaakt worden? 
 • Wat zijn de specifieke regels bij vereffening?
 • Kan een derde (enig) bestuurder zijn in een eenhoofdige bv?
 • Kunnen er meerdere bestuurders zijn in een eenhoofdige bv?
 • Moet er een aandelenregister gehouden worden?
 • Moet er statutair iets gewijzigd worden indien de bv meerhoofdig wordt?
 • Waar moet u op letten bij de redactie van de statuten?
 • Wat is het standpunt van Vlabel als een onroerend goed toegewezen wordt aan de enig aandeelhouder? 
 • Enz.


Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en documentatiebundel, met tal van modellen.

 

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 14 november 2023, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina.
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming en door de Nationale Kamer van Notarissen voor 3.5 punten. Advocaten kunnen zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.