DOKTERS EN FISCALE OPTIMALISATIE

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
VERSOEPELDE DEONTOLOGISCHE REGELS IN DE MEDISCHE WERELD : EINDELIJK MEER MOGELIJKHEDEN INZAKE FISCALE OPTIMALISATIE EN SUCCESSIEPLANNING !
Guy Poppe

 

De orde van geneesheren heeft lange tijd strenge standpunten gehanteerd over het gebruik van de professionele vennootschap. Denken we maar aan de strikte regels met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap en het aandeelhouderschap. Sinds enkele maanden heeft de Nationale Raad van de Orde deze strenge principes losgelaten. Als gevolg daarvan zijn tal van nieuwe mogelijkheden ontstaan inzake successieplanning voor geneesheren.

Wij onderzoeken in eerste instantie wat het fel versoepelde standpunt inzake het gebruik van een professionele vennootschap inhoudt, om vervolgens te toetsen welke (nieuwe) mogelijkheden er ontstaan inzake successieplanning en/of fiscale optimalisatie.

 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod :

·       Wat zijn de huidige regels met betrekking tot statuten en statutenwijziging voor een doktersvennootschap?

·       Moeten alle aandeelhouders van een doktersvennootschap geneesheren zijn?

·       Kan een middelenvennootschap met niet-geneesheren als bestuurder/aandeelhouder in de medische sector?

·       Wie kan bestuurder/zaakvoerder zijn in een doktersvennootschap?

·       Kan een aandeelhouder-geneesheer zijn aandelen schenken met voorbehoud van vruchtgebruik aan zijn (klein)kinderen?

·       Kan de echtgenote/echtgenoot een actieve rol spelen in een doktersvennootschap?

·       Kunnen de aandelen van een doktersvennootschap geschonken/vererfd worden onder de Vlaamse regeling van de familiale vennootschap?

·       Kan een onroerendgoedactiviteit in het voorwerp van een doktersvennootschap opgenomen worden?

·       Mag een doktersvennootschap privé onroerendgoed in zijn vennootschap onderbrengen ?  Is het fiscaal nog aan te bevelen?  

·       Kunnen de kinderen van een geneesheer aandeelhouder worden?

·       Kunnen aandelen van een doktersvennootschap verkocht c.q. ingebracht worden in een holdingvennootschap?

·       Wanneer zijn de aandelen van een doktersvennootschap overdraagbaar?

·       Kan een doktersvennootschap omgevormd worden tot een commerciële vennootschap?

·       Welke statutaire aanpassingen zijn vereist om optimale vrijheid te hebben?

·       Wat zijn de gevolgen naar het huwelijksvermogensrecht?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide documentatiebundel en ppt.

 

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschapsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina.
 

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 19 december 2023, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.  

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.