VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN : EEN WONDERMIDDEL ? OF EEN VERGIFTIGD GESCHENK ?
Guy Poppe

 

In het kader van successieplanning wordt vaak teruggegrepen naar de schenking van de blote eigendom van aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik.  Op vennootschapsrechtelijk vlak was er lange tijd onduidelijkheid over de bevoegdheden van respectievelijk de blote eigenaar en de vruchtgebruiker. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de rechten van de vruchtgebruiker verruimd, behoudens wanneer de statuten anders bepalen. Kortom, maatwerk waarin we u verder willen begeleiden met de bespreking van de mogelijkheden en hun voor- en nadelen.

Ook de schenking van aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik komt aan bod, alsmede de fiscale gevolgen van het afstand doen van vruchtgebruik op aandelen.


Ook de problematiek van de begunstigde van dividenden – waarover de wetgever niet spreekt – komt uitvoerig aan bod.

Op fiscaal vlak zijn er een aantal pijnpunten, minstens onzekerheden. Zo rijst de vraag of op het vruchtgebruik kan afgeschreven worden, of meerwaarden vrijgesteld zijn en minderwaarden aftrekbaar zijn.  

Volgende items komen o.m. aan bod:

 • Wat zijn de verruimde rechten van de vruchtgebruiker inzake stemrecht?  In welke mate kan men hiervan statutair afwijken?

 • Wie heeft het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging? 

 • Wie heeft recht op dividenden?  Geldt dit ook voor de uitkering van opgebouwde liquidatiereserves? 

 • Wie is de begunstigde bij een kapitaalvermindering? 

 • Heeft de vruchtgebruiker-vennootschap recht op DBI –aftrek?  

 • Kan worden afgeschreven op aandelen  in vruchtgebruik?  Of een minderwaarde?

 • Hoe wordt de vruchtgebruikwaarde op aandelen berekend? 

 • Waar moet u op letten bij schenking met voorbehoud van vruchtgebruik?  

 • Is een splitsing blote eigendom en vruchtgebruik een hinderpaal voor de toepassing va de Vlaamse gunstregeling schenking / vererving van de familiale vennootschap? 

 • Kan een schenking van de blote eigendom bij bankgift gebeuren? 

 • Kan afstand van vruchtgebruik op aandelen aanleiding  geven tot registratiebelasting?  
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte fulltekst syllabus. 

 

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschapsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22:00 u : vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina.
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV. Advocaten kunnen, op basis van het door ons afgeleverde vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen bij de OVB voor 4 punten.