BUITENLANDS ONROEREND GOED

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

 

ON DEMAND WEBINAR

BUITENLANDS ONROEREND GOED : opportuniteiten en valkuilen inzake inkomstenbelasting en erfbelasting

Guy Poppe

 

Sinds 1 januari 2021 zijn de Belgische taxatieregels met betrekking tot door natuurlijke personen-rijksinwoners aangehouden onroerend goed in het buitenland, ingrijpend gewijzigd. In een eerste deel bespreken en analyseren we deze regels, met de nadruk op de pijnpunten en op het zeer recent KB dat de boetes fors verhoogde, alsmede de problematiek van de voordelen van alle aard.

In een tweede hoofdstuk stellen we ons de vraag of het verwerven van buitenlands onroerend goed best privé dan wel door een Belgische (of buitenlandse) vennootschap gebeurt. Hoe worden de inkomsten in de VenBel belast, en zijn kosten en afschrijvingen aftrekbare beroepskosten ? 

Hierbij wordt onder meer bijzondere aandacht besteed aan de Franse SCI (Société civile immobilière) en de taxatieregels vanuit Belgisch oogpunt.

In het derde hoofdstuk onderzoeken we het aspect successierechten wanneer een Belgisch rijksinwoner met buitenlands onroerend goed overlijdt.  Kan ook buitenlands onroerend geschonken worden in het kader van successieplanning ?  

Volgende vragen/items komen aan bod :

 • Hoe wordt het kadastraal inkomen vastgesteld?

 • Welke formaliteiten moet u verrichten en binnen welke termijn? 

 • Wat zijn de sancties als u nalaat de administratie te informeren?

 • Moeten verbouwingen gemeld worden? 

 • Hoe kan je een vastgesteld KI betwisten, en binnen welke termijnen? 

 • Is er een verschil tussen een verhuurd en een niet-verhuurd buitenlands onroerend goed?

 • Mogen de in het buitenland betaalde belastingen in mindering worden gebracht?

 • Beschikt de Belgische fiscus over informatie m.b.t. uw buitenlands onroerend goed?

 • Zijn de verliezen van buitenlands onroerend goed fiscaal aftrekbaar in de VenBel?

 • Zijn meerwaarden op buitenlands onroerend goed belastbaar in België?

 • Moet er een voordeel van alle aard aangerekend worden, en zo ja moet er dan een KI gevraagd worden als het gebouw eigendom is van een vennootschap?

 • Is een buitenlands onroerend goed een geldige belegging in het kader van de gespreide taxatie van meerwaarden? 

 • Wat is een société civilie immobilière ? Hoe werkt ze? 

 • Hoe worden Belgische ingezeten van een CVI belast in België?

 • Kan een buitenlands onroerend goed een vaste inrichting uitmaken, en zo ja wat zijn de gevolgen hiervan?

 • Is de tussenkomst van een Belgisch notaris vereist? 

 • Kan ook buitenlands onroerend geschonken worden in het kader van successieplanning?

 • Is er in België en in het buitenland erfbelasting verschuldigd op buitenlands onroerend goed? Kan er sprake zijn van een dubbele heffing?

 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus, alsmede een aantal overzichtstabellen met betrekking tot Spanje, Frankijk en Italië.

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschapsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 20 december 2023, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina.
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.