HUWEN OF SAMENWONEN

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
HUWEN OF SAMENWONEN : EEN UPDATE
Prof. Bart Chiau

 

In dit seminarie worden de verschillende samenlevingsvormen (feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en huwen) met elkaar vergeleken. Aan welke formaliteiten moet men voldoen? Wat zijn de rechten en plichten van de partners? Hoe wordt de samenwoning beëindigd? Wat zijn de voor- en nadelen van elke samenlevingsvorm? Waarop moet je letten? 

Volgende thema’s komen aan bod: huren, kopen, lenen, beleggen, belastingen, verzekeringen, pensioen, sociale zekerheid en erfrecht. 

Tijdens dit seminarie krijgt u eerst een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk, fiscaal en sociaal vlak.

Het is heel belangrijk te weten wat er zal gebeuren bij het overlijden van een van de partners, maar ook bij een echtscheiding of relatiebreuk. 

Aan de hand van voorbeelden wordt op een duidelijke en begrijpelijke manier een antwoord geboden op alle praktische vragen met betrekking tot de samenlevingsvormen.

Het doel van dit seminarie is u inzicht te geven in de verschillen tussen de mogelijke samenlevingsvormen (huwen, wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen) en dit vanuit de diverse invalshoeken die daarbij belang hebben.

Het vernieuwde erfrecht, de erfbelasting en het huwelijksvermogensrecht wordten bekeken in het kader van de verschillende samenlevingsvormen.

U krijgt o.a. een antwoord op volgende vragen:

 • Is samenwonen populairder dan trouwen?

 • Wat als mijn partner zijn lening niet terugbetaalt? Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn partner?

 • Is het fiscaal voordeliger om gehuwd te zijn?

 • Wanneer heb ik recht op een overlevingspensioen van mijn partner?

 • Hoe kan ik de gezinswoning beschermen voor mijn partner?

 • Hoe kan ik mijn stiefkinderen beschermen?

 • Is het beter om te trouwen als er kinderen komen?

 • Hoe koop ik best samen met mijn partner een woning?

 • Kan ik mijn partner fiscaal ten laste nemen?

 • Is het beter voor de belastingen om wettelijk te gaan samenwonen?

 • Hoe maak ik een samenlevingscontract?

 • Wat kan ik opnemen in mijn huwelijkscontract?

 • Heb ik recht op een deel van de groepsverzekering van mijn ex?

 • Enz.

Bart Chiau is als professor verbonden aan UGent en doceert aan de Faculteit Economie volgende opleidingsonderdelen : Fiscaliteit van de Financiële Producten, Levensverzekeringen, Verzekeringsmanagement en Persoonlijke Financiële Planning. Als senior expert is hij werkzaam bij NN Insurance.

Hij is auteur van diverse uitgaven rond fiscaliteit, sociale zekerheid, verzekeringen, erfrecht, vermogens- en succesieplanning. Daarnaast geeft hij regelmatig seminaries in deze materies. 

LOCATIE : ONLINE

 

Deze opleiding werd gelivestreamd op 16 april 2024, doch is nu on demand verkrijgbaar.

 

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

 

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.  

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de documentatie.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB en bij de Nationale Kamer van Notarissen.