KOPEN IN ONVERDEELDHEID

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR

KOPEN IN ONVERDEELDHEID : NOG ZINVOL ?

Guy Poppe

 


Het kopen in onverdeeldheid tussen een vennootschap en een of meerdere natuurlijke personen, werd jarenlang aanbevolen als een ideale werkwijze om middels het verdeelrecht optimaal te schuiven tussen de partijen.

Een aantal jaren geleden beperkte de rechtspraak echter deze optimalisatietechniek, eerst op federaal niveau en nadien ook in het Vlaamse Gewest. Inmiddels is de rechtspraak van de hogere rechtscolleges aan zet. Wij onderzoeken wat heden nog mogelijk is.  

Tevens wordt ook stilgestaan bij de aspecten inzake inkomstenbelastingen, onder meer wat betreft de afschrijvingen en de meer/minderwaarden bij verkoop en de boekhoudkundige verwerking ervan. 

Volgende items komen (onder meer) aan bod: 

- Wanneer speelt het verdeelrecht? 

- Geldt het ook tussen vennootschappen? 

- Wat zijn de tarieven in de diverse gewesten? 

- Wat is het standpunt van Vlabel?

- Kan vruchtgebruik met blote eigendom gecombineerd worden? 

- Quid inzake aankoop in vruchtgebruik? 

- Moeten de afschrijvingen beperkt worden? 

- Hoe boekhoudkundig verwerken? 

- Quid inzake de meerwaardenleer bij verkoop van het onroerend goed (beroepsmatig en niet beroepsmatig gebruik)? 

- Enz.


Dit alles wordt uitgewerkt in een uitgebreide ppt en praktijkgerichte fulltext syllabus. Deze opleiding is zowel gericht op juristen als op de cijfermatige beroepsbeoefenaars.

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan de Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht. Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

LOCATIE : ONLINE
 

Deze opleiding werd gelivestreamd op 4 maart 2024, doch is nu on demand beschikbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 3 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen voor 3 punten bij de OVB.