PATRIMONIUMTAKS VZW

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
DE PATRIMONIUMTAKS VOOR VZW’s NA DE INGRIJPENDE WIJZIGINGEN SEDERT 1 JANUARI 2024
Guy Poppe

De vzw’s en stichtingen zijn reeds sinds mensenheugenis onderworpen aan een jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten op hun vermogen. De wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2024, heeft de regels gewijzigd en de tarieven stevig verhoogd door er een progressieve heffing van te maken (meer bepaald een verhoging van 0,17 naar 0,45 %). Deze wijziging heeft tot veel politiek gekrakeel geleid en zelfs tot het instellen van de belangenconflictprocedure door de Waalse gemeenschapsraad. Uiteindelijk werd de wet alsnog op de valreep goedgekeurd.

Als gevolg daarvan zijn tal van uitzonderingen tot stand gekomen in de tarieven.  

Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de reeds jarenlang aangekondigde aangifteprocedure te moderniseren.  

Dus de hoogste tijd voor een grondige analyse van de  werkingsregels, zoals zij toepasselijk zijn sinds 1 januari 2024.

Volgende vragen/items komen onder meer aan bod:

- Wat zijn de nieuwe (progressieve) tarieven?

- Voor welke sectoren geldt een lager tarief?

- Wie is vrijgesteld van de taks? 

- Welke goederen vallen onder de heffingsgrondslag? 

- Blijft de de minimis-regel van 25.000 euro toepasselijk?

- Blijft het onderscheid tussen werkingsmiddelen en beleggingen

voortbestaan?

- Maken ook buitenlandse onroerende goederen deel uit van de

heffingsgrondslag?  

- Op welke grondslag worden de percentages berekend? 

- Vanaf wanneer zijn de verhoogde tarieven toepasselijk?

- Hoe ziet de nieuwe aangifteplicht er uit?  

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus en ppt.

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan de Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht. Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 6 maart 2024, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten bij de OVB.