HUUR EN DE FISCUS

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
HUUR EN DE FISCUS : INGRIJPENDE WIJZIGINGEN !
Guy Poppe

 

Vanaf aanslagjaar 2024 is een beroepsmatige huur niet zo maar aftrekbaar. De wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2023, voerde een nieuwe voorwaarde in voor de huuraftrek, met name de verplichte kennisgeving van de identiteit van de verhuurder. Waar moet u uw cliënten op wijzen ?

Wij onderzoeken voor u alle mogelijke problemen en opportuniteiten van deze ingrijpende wijziging.

Wanneer er sprake is van een gratis geregistreerde huurovereenkomst, is aftrek van huur als beroepskosten uitgesloten. Deze nieuwe regeling is reeds toepasselijk op aanslagjaar 2024. Welke overeenkomsten worden beoogd ?  

In het tweede deel van de uiteenzetting bespreken we kort de registratie-formaliteiten van de huurovereenkomsten, inclusief de boetes en termijnen die verschillen naargelang van de aard van de huurovereenkomst.

In het derde deel bespreken we een aantal specifieke topics, zoals overdreven huur, verbouwingswerken door de huurder, de onderhuur en de huur versus artikel 49 WIB in de vennootschapsbelasting, de gevolgen van het huwelijksvermogensrecht, enz.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod :

 • Geldt dit enkel indien de huurder een natuurlijk persoon is?

 • Wat als de huur gefactureerd wordt?

 • Is dit ook toepasselijk aan uw eigen vennootschap ?

 • Wat verstaan we onder huurvergoeding?

 • Is dit ook toepasselijk voor erfpacht, opstal of vruchtgebruik?

 • Welke gegevens moet u overmaken, en wanneer?

 • Wat moet u melden en op welke wijze?

 • Quid indien de hoedanigheid van de verhuurder wijzigt?

 • Geldt dit ook als u een deel van uw woning verhuurt aan uw eigen vennootschap?

 • Welke huurovereenkomsten worden gratis geregistreerd?

 • Geldt dit ook bij onderhuur of bij overdracht van huur ?

 • Geldt dit ook voor buitenlandse onroerende goederen?

 • In welke mate speelt het huwelijksvermogensrecht mee?

 • Wanneer is er sprake van overdreven huur?

 • Wanneer is er sprake van een huurvoordeel?

 • Kan de fiscus de huuraftrek weigeren omwille van het niet geregistreerd zijn ?

 • Wat zijn de boetes bij laattijdige registratie ?

 • Enz.


Guy Poppe 
is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan de Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht. Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

LOCATIE : ONLINE

 

Deze opleiding werd gelivestreamd op 20 maart 2024, doch is nu on demand verkrijgbaar.

 

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

 

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.  

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en het BIV. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten bij de OVB.