SCHENKING FAMILIALE VENNOOTSCHAP

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
SCHENKING VAN DE FAMILIALE VENNOOTSCHAP IN DE DRIE GEWESTEN :  VALKUILEN EN OPPORTUNITEITEN ANNO 2024
Guy Poppe

 

De schenking van de familiale vennootschap is een vaak gebruikt instrument in de successieplanning. Maar toch zijn er de afgelopen jaren talrijke vragen gerezen, deels door de wijziging van het vennootschapsrecht en deels door tal van rulings en rechtspraakcasussen.

In een eerste deel van de uiteenzetting bespreken we de algemene toepassings-formaliteiten, waarbij veel aandacht besteed wordt aan de recente rechtspraak omtrent het begrip  “passieve patrimoniumvennootschap”, en de talrijke VLABEL-rulings van de afgelopen jaren.

We vergelijken de Vlaamse regeling met de regeling in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het tweede deel bespreken we een aantal aandachtspunten, zoals de tijdslijn die best gehanteerd wordt bij successieplanning, de problematiek van behoud van controle na de schenking, de gewijzigde omstandigheden na het verkrijgen van het attest, de impact van kapitaalverminderingen, alternatieven voor vennootschappen waarvan de activa voornamelijk uit onroerende goederen bestaat, de impact van het huwelijksvermogensrecht, enz…

 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

·       Kunnen de aandelen uitsluitend in blote eigendom geschonken worden?

·       Wanneer is er sprake van een economische activiteit?

·       Hoe gaat de procedure in conreto in zijn werk?

·       Wat zijn de aandachtspunten indien er geen gelijk stemrecht is voor alle aandelen?

·       Welke voorwaarden moeten nog nageleefd worden na de schenking? 

·       Wat zijn de verschillen met de regeling van de vererving van de familiale vennootschap?

·       Wat is het ideale tijdstip van schenking indien er ook nog in de nabije toekomst kapitaalverminderingen of dividenden moeten uitgekeerd worden?

·       Is het zinvol om in één keer dan wel in meerdere keren te schenken?

·       Welke vennootschappen zijn uitgesloten uit de gunstregeling?

·       Kan VLABEL terugkomen op een uitgereikt attest waaruit blijkt dat alle voorwaarden voor de vrijstellingsregeling vervuld zijn?

·       Wat doen we met de rekening-courant op de kredietzijde?

·       Wat is de impact van een kapitaalvermindering op de vrijstellingsregeling?

·       Is een maatschap nog zinvol na schenking onder het vrijstellingsstelsel?

·       Wat is de impact van het huwelijksvermogensrecht? Quid indien de aandelen tot de huwelijksgemeenschap behoren?

·       Waf zijn de verschillen tussen de drie gewesten ?

 

Dit alles wordt opgenomen in een  syllabus en ppt, alsmede in een uitgebreide documentatiebundel met alle relevante rechtspraak en rulings.

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan de Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht. Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

LOCATIE : ONLINE

 

Deze opleiding werd gelivestreamd op 6 mei 2024, doch is nu on demand verkrijgbaar.

 

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

 

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.   

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en het BIV. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten bij de OVB.