INVESTERINGSAFTREK 2025

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
DE INVESTERINGSAFTREK NEW LOOK VANAF 2025
Guy Poppe

 

Momenteel wordt in de kamer het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen behandeld, wetsontwerp dat onder meer de investeringsaftrek vanaf 2025 ingrijpend zal wijzigen. Is het zinvol uw cliënten te adviseren alsnog in 2024 te investeren, of toch maar even wachten tot 2025 ?

Wij bespreken de nieuwe regeling, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting, waarbij de volledige regeling wordt toegelicht. We kaderen de nieuwe bepalingen in de bestaande regeling, die niet helemaal op de schop gaat.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de nieuwe tarieven?

 • Wat zijn de verschillen tussen de personen- en vennootschapsbelasting?

 • Wat verstaan we onder thematische investeringsaftrek?

 • Van welke vormen van investeringsaftrek kan een “grote” vennootschap nog genieten?

 • Welke investeringen komen in aanmerking voor de gewone investeringsaftrek?

 • Komen ook investeringen die buiten de activiteitssfeer van de belastingplichtige liggen in aanmerking van de gewone investeringsaftrek?

 • Wat blijft er over van de verhoogde gewone investeringsaftrek?

 • Wat zijn de termijnen van overdracht naar volgend boekjaar/boekjaren voor de diverse soorten investeringsaftrek?

 • Kan een elektrische laadpaal voor personenwagens in aanmerking komen voor investeringsaftrek?

 • Wat zijn de voorwaarden voor de investeringsaftrek in koolstofvrije vrachtwagens en tankinstallaties voor waterstof?   

 • Wat is de grondslag voor de berekening van de investeringsaftrek?

 • Komen investeringen met gemengd gebruik in aanmerking voor investeringsaftrek?

 • Is de investeringsaftrek combineerbaar met het belastingkrediet voor research en development?

 • Enz.

 

Dit alles wordt uiteengezet in een praktijkgerichte syllabus en powerpointpresentatie, met een aantal handige overzichtstabellen.

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan de Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht. Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

LOCATIE : ONLINE

 

Deze opleiding werd gelivestreamd op 6 mei 2024, doch is nu on demand verkrijgbaar.

 

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

 

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en het BIV. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten bij de OVB.