RECENTE RULINGS VAN VLABEL

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
RECENTE RULINGS EN STANDPUNTEN VAN VLABEL
Guy Poppe

 

Vlabel is zeer actief de laatste maanden. Er worden veel rulings en (gewijzigde) standpunten gepubliceerd op de website van Vlabel. Zo vulde Vlabel haar standpunt nr.18052 (ontbinding BV en onroerend goed) en nr. 19078 (aanpassing VCF aan WVV 2019) aan door een aantal nieuwe situaties toe te voegen aan de voorheen reeds meermaals gewijzigde standpunten. In tal van rulings aanvaardt Vlabel de onrechtstreekse schenking in het kader van de maatschap, en spreekt zij zich ook uit over de winstverdeling. Ook de recente rechtspraak waarin Vlabel in betrokken was, komt uitvoerig aan bod.

Wij analyseren voor u de recente standpunten en rulings en rechtspraak zodat zij perfect bruikbaar zijn in uw praktijk.

Volgende vragen komen onder meer aan bod:

·       Wat voegde Vlabel toe aan haar standpunt nr. 18052 met betrekking tot het einde van vruchtgebruik bij ontbinding?

·       Welke vormen van onrechtstreekse schenking aanvaardt Vlabel in het kader van een maatschapsstructuur?

·       Leidt een winstreservering in de maatschap tot een onrechtstreekse schenking?

·       Kan een onrechtstreekse schenking conflicteren met de antimisbruikbepaling?

·       Kan een schenking onder last, en waar liggen de grenzen?

·       Wat zeggen de recente Vlabel-rulings met betrekking tot het evenredig registratierecht bij verwerving van onroerend goed?

·       Wat zegt de recente rechtspraak over de waardebepaling van aandelen van een patrimoniumvennootschap in het kader van de erfbelasting?

·       Kan de “wachtregeling” (art. 2.9.1.0.4 VCF) ook toegepast worden bij een voorschot op liquidatiebonus?

·       Wat is het standpunt van Vlabel met betrekking tot inbreng van goederen in het gemeenschappelijk vermogen, gevolgd door een schenking aan de kinderen?

·       Wat zeggen de recente rulings over de toepassing van het beding van aanwas?

·       Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus en ppt.  Deze opleiding richt zich zowel tot juristen (advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen) als cijfermatige beroepsbeoefenaars.

 

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan de Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht. Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 10 juli 2024, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten bij de OVB.