VEREFFENING VENNOOTSCHAP : FISCALE ASPECTEN

€ 199,65
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : DE FISCALE ASPECTEN
Guy Poppe

 

In deze sessie gaan we dieper in op een aantal topics om een vereffening fiscaal te optimaliseren. Want een slechte timing, zeker bij een zogenaamde “ééndagsvereffening” kan veel geld kosten….  We stippelen voor u de ideale timing uit voor zowel de ontbinding gevolgd door vereffening, als voor de “ééndagsvereffening”. Ook het recente advies van het CBN 2024/3 van 26 februari 2024 met betrekking tot de gevolgen van niet-uitgedrukte meerwaarden bij ontbinding, komt uitvoerig aan bod. 

O.m. volgende vragen worden behandeld :  

·       Wat gebeurt er met een debetstand rekening-courant?

·       Wanneer moet een meerwaarde op activa uitgedrukt worden : in de staat van actief en passief of de balans op datum van ontbinding?  

·       Wat is het standpunt van het CBN daarover? 

·       Hoe ziet de ideale timing eruit bij een ééndagsvereffening?

·       Kan men nog liquidatiereserve aanleggen op de balans op de vereffeningsdatum?

·       Is het zinvol activa voor de ontbinding uit de vennootschap te halen? 

·       Speelt de procedure tegenstrijdige belangen wanneer bestuurders/vereffenaars onroerende goederen terugnemen uit de vennootschap? 

·       Wat zijn de gevolgen van de kwijtschelding van een debetstand rekening-courant? 

·       Welke aangiftes en jaarrekeningen moeten worden opgesteld en ingediend? 

·       Is een aangifte roerende voorheffing verplicht? 

·       Wie is verantwoordelijk voor de fiscale verplichtingen bij een ééndagsvereffening?

 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en syllabus/documentatiebundel.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Momenteel zelfstandig jurist. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en auteur van een groot aantal fiscale en vennootschapsrechtelijke artikelen. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties.

 

LOCATIE : ONLINE

 

Deze opleiding werd gelivestreamd op 20 juni 2024, doch is nu on demand verkrijgbaar.

 Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.  

DEELNAMEPRIJS : 165,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan de pagina.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.