TERBESCHIKKINGSTELLING OF HUUR

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
WEBINAR ON DEMAND
TERBESCHIKKINGSTELLING VERSUS HUUR : EEN GRONDIGE ANALYSE ANNO 2023
Guy Poppe
 


In het kader van de btw-wetgeving wordt geregeld – vaak onterecht – gesproken over terbeschikkingstelling om de nadelige gevolgen van verhuur te vermijden, zoals onder meer de herziening van de btw op gedane investeringen.  In deze sessie behandelen we de terbeschikkingstelling vanuit juridisch standpunt, vanuit het oogpunt van de inkomstenbelastingen en uiteraard vanuit btw-oogpunt.

 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de civielrechtelijke verschillen tussen huur en terbeschikkingstelling?
 • Is de huurwetgeving toepasselijk, of kan men die toepasselijk maken? 
 • Wat zijn de karakteristieke elementen van een overeenkomst van terbeschikkingstelling? En wat mag ze zeker niet bevatten? 
 • Moet er steeds sprake zijn van een professioneel gebruik? 
 • Is het steeds noodzakelijk bijkomende diensten te leveren?  Wat moet hieronder worden verstaan? 
 • Hoe worden de inkomsten uit terbeschikkingstelling belast bij de genieter? 
 • Kan de terbeschikkingstelling de problematiek van huurvoordelen vermijden? 
 • Wat zijn inzake btw deaandachtspunten om niet tot een herkwalificatie in huur over te gaan?
 • Welke mogelijkheden voorziet de btw-wetgever? 
 • Wat zijn de criteria die de rechtspraak hanteert om het onderscheid tussen huur en terbeschikkingstelling te maken?
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en documentatiebundel.
 

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschaopsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

 

LOCATIE : ONLINE
 

Deze opleiding werd gelivestreamd op 3 oktober 2023, doch is nu on demand beschikbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina.
  

ACCREDITATIES : Door het ITAA en door het BIV wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.