UPDATE VZW

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
UPDATE VZW
Guy Poppe

In deze update sessie bespreken we de juridische, boekhoudkundige en fiscale actualiteit met betrekking tot VZW’s.  In het eerste deel staan we stil bij een aantal aandachtpunten bij statutenwijzigingen en vereffeningen van een VZW, het CBN advies inzake het jaarverslag in de VZW (advies nr.2021/8 van 20 mei 2021), de waarderingsregels in een VZW en de vermogensklem bij omvorming van een VZW in een CV (advies 2021/6 van 3 maart 2021). Ook voor de VZW/IVZW nadert de datum van verplichte aanpassing van de statuten aan het WVV 2019.

In het tweede deel staan we stil bij een aantal fiscale aspecten, zoals de kostenvergoeding voor vrijwilligers, de fiscale kwalificatie van een concessievergoeding, schenkingen door en van een VZW, de vrijstelling van onroerende voorheffing, rechtspersonenbelasting versus vennootschapsbelasting.  Ook alle recente rulings, rechtspraak en parlementaire vragen komen aan bod.

Volgende vragen / onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Waarop letten bij de aanpassing van de statuten van een vzw ?
 • Wat zijn de gevolgen als de aanpassingen niet of tijdig plaatsvinden ?
 • Kan men ontsnappen aan het verbod tot uitkering door omzetting van een VZW in een CV ?
 • Hoe en wanneer moet een VZW waarderingsregels opstellen ?
 • Kan ik een VZW omzetten in een handelsvennootschap ?
 • Kan ik een vennootschappen omzetten in een VZW ?
 • Kan ik een VZW omzetten in een stichting?
 • De vereffening van een vzw: welke procedure ?Onderscheid tussen een “kleine” en “grote” VZW?
 • Waar en onder welke vormmoet een VZW anno 2023 haar jaarrekening neerleggen ?
 • Is een jaarverslag verplicht ?
 • Hoe worden vergoedingen van een bestuurder van een VZW belast ?
 • Uit welke componenten kan eenvrijwilligersvergoeding bestaan ?
 • Wat verstaat de rechtspraak momenteel onder een “soortgelijke weldadigheidsinstelling” voor de vrijstelling van de onroerende voorheffing ?
  Wat zijn de tarieven van schenkingsrechten voor schenkingen aan en tussen VZW’s in Vlaanderen 
 • De taxshelter audiovisuele werken en VZW’s
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus en ppt.

Guy Poppe is licentiaat in de toegepaste economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen (UA), gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UA), gegradueerd in 1990 en bijzondere licentie in het vennootschapsrecht in 1992 (KUB). Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties sinds de jaren negentig. Verschillende jaren werkzaam als fiscaal adviseur bij E & Y en Coopers & Lybrand, en ruim twintig jaar als advocaat actief geweest in het fiscaal, economisch en vennootschapsrecht.  Momenteel (fiscaal) jurist bij Certifisc.

LOCATIE : ONLINE
 

Deze opleiding werd gelivestreamd op 13 november 2023, doch is nu on demand beschikbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.